Kirkegården

 

Kirkegårdstakster

 

Fra 2013 blev indført nye fælles takster for alle kirkegårde i Ringsted-Sorø Provsti.

 

Se samlet oversigt over alle gældende takster, her

 

 

Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke har pr. 1. januar 2014
indgået samarbejdsaftale med LJ Plant & Pleje om kirkegårdens drift.


Aftalen omfatter både den daglige pasning og vedligeholdelse, og kirkegårdens administration.
Aftalen medfører, at du ikke som tidligere kan forvente at træffe graveren på kirkegården.

Baggrunden for samarbejdsaftalen mellem LJ Plant & Pleje og Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er en forventning om bedre udnyttelse af ressourcerne, og at opnå en større fleksibilitet ved kirkegårdens pasning og vedligeholdelse.

 

Har du spørgsmål vedr. kirkegårdens pasning og vedligeholdelse, - aftaler om gravstederne eller flerårige aftaler/legater, samt fornyelser og sløjfninger, er du velkommen til at kontakte Leif Juhl, tlf. 4231 7071 - eller mail til juhl@juhlmail.dk

 

Har du spørgsmål til Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er du velkommen til at kontakte formanden Asger Bang Sørensen tlf. 2141 4246 eller mail abs@rudsvedbykirke.dk

 

Graveren og gravermedhjælper Lene knokler med gran, men nu er de snart færdige med at lægge gran på kirkegården.

 

 

 

... og graver Peter Andersen har været på kursus – og her er et forslag til en utraditionel måde, at tænke gravstedsopbygning på – husløg og sten, flot og meget anderledes.

Her midt i efterårsferien suste jeg af sted til kirken.
Jeg skulle op og fotografere babysalmesangsholdet, på min vej ud af kirken - kunne jeg ikke lade være med at beundre kirkegården og nu jeg havde kameraet med, benyttede jeg lejligheden til at tage et par billeder derfra, for jeg synes altså, at det så så flot ud med de nyklippede hække!
Da jeg kiggede omkring faldt mit blik også på kirkens nye affaldsbeholdere :-) som jeg da også liiige måtte tage et billede af, for de er flotte.
Affaldsbeholdere - det har vi alle set før, men nyt er det, at der nu er skabt mulighed for, også på Ruds Vedby Kirkegård, at sortere affald.

 

Marianne Agerholm

 

 

Foto: Marianne Agerholm
 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her