Kirkens historier

Kirken :: Altertavlen :: Prædikestolen :: Gravminder :: Skibet :: Tårnrum :: Våbenhus og kapel :: Restaurering 2013

 

 
Akvarel udført 2001 af Helmer Breindahl
     
Ruds Vedby Kirke
Rudsgade 15
4291 Ruds Vedby


Find vej til kirkenKirken er åben efter aftale:
Kontakt graveren på kirkegården,
eller tlf. 4231 7071
 
 
Ruds Vedby Kirke er oprindelig en romansk kirke fra 1100-tallet, opført af rå og kløvet granitsten; men der er ikke meget tilbage af den oprindelige kirke, muligvis kun syd- og nordsiden af skibet. Ved kirkens udvidelse i den gotiske periode forsvandt både vestgavl og østgavl.

Vestgavlen forsvandt, da man byggede kirkens tårn, idet man brød igennem gavlen og forbandt tårnrummet og skibet, sådan som vi kender det i dag.

På et ukendt tidspunkt og af ukendte grunde er tårnrummets oprindelige hvælvinger blevet erstattet af et fladt gipsloft.

Den nederste del af de tidligere hvælvingers støttebuer kan ses i hjørnerne.

Mod øst blev det oprindelige kor nedrevet, og et nyt blev opført. Det har samme længde og bredde som skibet. Kun godt halvdelen heraf fremtræder nu som kor, mens resten virker som en forlængelse af skibet.

Omkring præstedøren i korets nordside byggede man et lille vindfang til kirkeejeren på Vedbygaard, og på østsiden opførtes et lille sakristi. – Våbenhuset blev opført på sydsiden omkring mandsindgangen.

Ved ændringerne af kirken blev skibets oprindelige træloft erstattet af hvælvinger, der hviler på indvendige piller.

To af de oprindelige vinduer kan ses fra gangbroen over hvælvingerne, det ene mod nord, det andet mod syd. – To andre vinduer er dækket af hvælvingerne; men nordvinduet kan ses udefra tæt ved kapellet. Desuden har der været et vindue mod vest.

     Ved ombygningen fik nordsiden ingen vinduer. Sydsiden fik derimod tre store, spidsbuede vinduer.

Disse ændringer kan ikke tidsbestemmes nærmere end til den gotiske periode. Derimod er det senere tilbyggede ”barnerske” kapel på kirkens nordside opført i 1769.

På nordsiden af tårnet var der oprindelig en udvendig trætrappe, der førte ind til rummet over hvælvingerne og til klokkerne.

I perioden 1902-07 opførtes det nuværende trappehus med en vindeltrappe af munkesten.
 
 
Kirken hørte under Vedbygaard indtil 1966
Vedbygaards ejere:

 
  1307-1312 Stig
1312-1319 Peder Tygesen
1319-1346 Niels Pedersen Grubbe
1346-1365 Jacob Begere
1365-1375 krongods (Valdemar Atterdag)
1376-1387 krongods (Oluf III)
1387-1412 krongods (Margrete I)
1412-1439 krongods (Erik af Pommern)
1429-1430 Jørgen Mikkelsen Rud
1430-1465 Mikkel Jørgensen Rud
1465-1470 Otto Mikkelsen Rud
1470-1504 Jørgen Mikkelsen Rud
1504-1509 Kristine Rosenkrantz
1509-1510 Otte Jørgensen Rud
1510-1554 Knud Jørgensen Rud
1554-1571 Jørgen Knudsen Rud
1571-1617 Knud Jørgensen Rud
1617-1640 Lene Knudsdatter Rud
      1640-1672 Sivert Grubbe
1672-1718 Hille Bülow
1718-1738 Lene Kirstine Grubbe
1738-1768 Joachim H. Barner
1768-1775 Helmuth G. Barner
1775-1811 Hartvig G. Barner
1811-1818 Conradine Tengnagel
1818-1844 Peter S. Neergaard
1844-1853 Olaus O. Meldahl
1853-1854 F.W. Schytte
1854-1861 Henrich Gamst
1861-1871 H.C. Lund
1871-1892 Pauline Lund
1892-1911 Peder Madsen (biskop)
1911-1917 Charlotte Madsen
1917-1924 dødsbo
1924-1966 Diakonissestiftelsen
 
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 

Tekst: Tove Norup Nielsen og Aage Madsen

Fotos: © www.kirkecom.dk

 
 Nyhedsbreve fra kirken?
klik her