Kulturelle begivenheder

Kirke og kultur hænger uløseligt sammen. Vores kirke har skabt vores kultur, og vores kultur har formet vores kirke. Derfor har vi, som alle andre kirker, et helt naturligt kulturelt og historisk formål.

I Ruds Vedby Kirke tilbyder vi kulturelle oplevelser i og uden for Ruds Vedby.

Hvis du vil læse mere om Ruds Vedby Kirkes historie, så klik her.