Minikonfirmander

Tilmelding til minikonfirmationsholdet

Frist for tilmelding d. 17. oktober 2020

Hvordan kommer barnet hjem fra sognegården?
Må barnets navn offentliggøres på kirkens hjemmeside?
Må vi sætte billeder af barnet på hjemmesiden, når vi tager billeder af aktiviteterne?

Undervisningen

Pga. covid-19 starter minikonfirmand-undervisningen i Ruds Vedby i 2020 til efteråret. Forløbet kommer til at gå over 8 gange.

Som minikonfirmand skal man være med til en masse spændende ting i og omkring kirken, høre fængslende historier fra biblen og lege med vores tro.

Tilbud om minikonfirmand-undervisning gives til alle 3. klasser.

Underviseren og evt. præsten tager ned på skolen, og afleverer informationsmateriale, og der er tilmelding her på siden.

Vi starter undervisningen efter efterårsferien, torsdag d. 22. oktober 2020, og slutter med minikonfirmandernes deltagelse ved gudstjenesten 2. søndag i advent (6. december).
Alle undervisningsgange foregår torsdage mellem kl. 14.00 og 16.00.

Undervisningen varetages af vores kirke- og kulturmedarbejder, Henning H. Teglbjærg.


Kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder

Henning Henau Teglbjærg

Hasselvænget 26, 4300 Holbæk

Tlf. 2446 4038
ht@rudsvedbykirke.dk

Træffes bedst 9-12 alle hverdage