Info Faneblade..... klik på et faneblad og læs mere...

 marianne 2 Sognepræst
Marianne Agerholm
Sømarksvej 5
4291 Ruds Vedby
Tlf. 5826 1136
praesten@rudsvedbykirke.dk
kordegn  Kordegn
Helle Holm-Christensen 

Tlf. 2452 3663
kordegn@rudsvedbykirke.dk
   Kirkesanger


 organist1  Organist
Helge B. Andersen
Knapstrupvej 10, Snævre
4420 Regstrup
Tlf. 5824 0136 / 2586 7537

 

Hvis du vil skrive til personalet skal du bruge kontaktsiden klik på knappen

Menighedsrådet

asger Formand 
Asger Bang Sørensen
Åvænget 11
4293 Dianalund
Tlf. 2141 4246
abs@rudsvedbykirke.dk
marianne 2 Næstformand
Marianne Agerholm
Sømarksvej 5, 
4291 Ruds Vedby
Tlf. 5826 1136
praesten@rudsvedbykirke.dk
Bent Thygesen Kirkeværge 
Bent Thygesen
Rudsgade 20
4291 Ruds Vedby
Tlf. 6175 7221 
bt@rudsvedbykirke.dk
ruth Kasserer / kontaktperson
Ruth Jensen
Vestermarken 8
4291 Ruds Vedby
Tlf. 6015 0247
rj@rudsvedbykirke.dk

pia Sekretær 
Pia Aff Sterregård
Kulbyvej 56
4291 Ruds Vedby
Tlf. 2220 9241
pas@rudsvedbykirke.dk
vagn Vagn Starup Egekjær 
Lersøparken 7
4291 Ruds Vedby
Tlf. 2242 4220
vse@rudsvedbykirke.dk
carsten
Carsten Bøgh Simonsen
Jernbanegade 10 A
4291 Ruds Vedby
Tlf. 4058 2697
cbs@rudsvedbykirke.dk
 
     

Vi holder møde den anden tirsdag i måneden kl. 19 i Gamst Minde - hvor enhver er velkommen.

Næste møde: Klik her kalender

se dagsorden og referater her

Reservation af Sognegården:

Kontakt Leif Juhl, tlf. 4231 7071 eller mail juhl@juhlmail.dk

_______________________________________________________

Retningslinjer

For brug af Ruds Vedby Sognegård


1.  Ruds Vedby Sognegård stilles primært til rådighed for konfirmandundervisning og andre
     kirkelige aktiviteter. I det omfang disse aktiviteter ikke lægger beslag på Sognegården, kan
     denne stilles til rådighed for andre arrangementer, der er forenelig med kirkens arbejde og
     interesse f.eks. folkekirkeligt arbejde og andre som er baseret på frivilligt arbejde og som 
     har hjemsted i sognet.

2.  Alle foreninger, offentlige og kommunale institutioner kan leje Sognegården til en pris 600 kr.
     pr. arrangement. Enkeltpersoner kan leje Sognegården i forbindelse med kaffebord efter
     begravelse, reception ved bryllup og barnedåb pris 400 kr. Prisen for leje af Sognegården 
     går til dækning af udgifter til lys, varme, vedligeholdelse og lignende.

3.  Sognegårdens inventar f.eks. projektor, DVD afspiller, teleslyngeanlæg, mikrofonanlæg,
     overhead, fjernsyn og video kan stilles til rådighed efter nærmere aftale med den tilsynsførende.

4.  Ved lån/leje af Sognegården er den opgivne lejer ansvarlig for ro og orden samt hensynsfuld
      behandling af inventar og materialer. Eventuelle skader skal meldes til den tilsynsførende.
      Ødelagte ting kan kræves erstattet.

5.  Den ansvarlige lejer må påse, at deltagerne kun kommer i de lokaler, der er stillet til rådighed.

6.  Lokalet skal efterlades i samme stand, som det forefandtes. 
     Dvs. borde aftørres, stolene børstes, stolene stilles op, gulvene fejeres,      gardinerne trækkesfra, møblerne sættes på plads. 
     Køkkenet: service vaskes op og stilles på plads, bord og rullebord tørres af, 
      opvaskemaskine og kaffemaskine behandles efter opslagene.


7.  Hvis det i punkt 6 ikke efterkommes, vil der blive sent en regning på 500 til 1000 kr.

8.  Aftale om lån/leje af Sognegården sker ved henvendelse til den tilsynsførende.

9.  Nøglen til Sognegården afhentes hos den tilsynsførende. Den ansvarlige lejer sørger for slukning af
     lys m.m. samt aflåsning af såvel lokaler som hoveddør. Aflevering af nøglen aftales med      den tilsynsførende.

10. Aflysning af aftaler om benyttelse af Sognegården skal meddeles til den tilsynsførende senest
     dagen før. 

11. Det er lånerens/lejerens ansvar at beværterloven overholdes, samt at der udvises sømmelig optræden.

12. Menighedsrådet har på intet tidspunkt noget ansvar for medbragte eller forladte ting/effekter.

13. Dersom ovennævnte retningslinjer ikke overholdes, kan fremtidig benyttelse af Sognegården ikke
      påregnes.

14. Tvivlstilfælde afgøres af Ruds Vedby menighedsråd.

                                                           Ruds Vedby Menighedsråd
                                                              Den 19. marts 2014

Den tilsynsførende er:
Leif Juhl, tlf. 4231 7071 eller mail juhl@juhlmail.dk

Kirkegårdenkirkegaarden 300

Kirkegårdstakster

Fra 2013 blev indført nye fælles takster for alle kirkegårde i Ringsted-Sorø Provsti.

Se samlet oversigt over alle gældende takster, se faneblad Kirkegårdstakster

 

Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke har pr. 1. januar 2014ljplant
indgået samarbejdsaftale med LJ Plant & Pleje om kirkegårdens drift.

aftalen omfatter både den daglige pasning og vedligeholdelse, og kirkegårdens administration.
Aftalen medfører, at du ikke som tidligere kan forvente at træffe graveren på kirkegården.

Baggrunden for samarbejdsaftalen mellem LJ Plant & Pleje og Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er en forventning om bedre udnyttelse af ressourcerne, og at opnå en større fleksibilitet ved kirkegårdens pasning og vedligeholdelse.

Har du spørgsmål vedr. kirkegårdens pasning og vedligeholdelse, - aftaler om gravstederne eller flerårige aftaler/legater, samt fornyelser og sløjfninger, er du velkommen til at kontakte Leif Juhl, tlf. 4231 7071 - eller mail til juhl@juhlmail.dk

 

Har du spørgsmål til Menighedsrådet ved Ruds Vedby Kirke, er du velkommen til at kontakte formanden Asger Bang Sørensen tlf. 2141 4246 eller mail abs@rudsvedbykirke.dk

 

graveren og gravermedhjælper Lene knokler med gran,kirkegaarden9

men nu er de snart færdige med at lægge gran på kirkegården.

 

 

 

 

 

 

kirkegaarden8.. og graver Peter Andersen har været på kursus – og her er et forslag til en utraditionel måde, at tænke gravstedsopbygning på – husløg og sten, flot og meget anderledes.

 

 

 

 

 

Her midt i efterårsferien suste jeg af sted til kirken. 
Jeg skulle op og fotografere babysalmesangsholdet, på min vej ud af kirken - kunne jeg ikke lade værekirkegdr 4 med at beundre kirkegården og nu jeg havde kameraet med, benyttede jeg lejligheden til at tage et par billeder derfra, for jeg synes altså, at det så så flot ud med de nyklippede hække! 
Da jeg kiggede omkring faldt mit blik også på kirkens nye affaldsbeholdere :-) som jeg da også liiige måtte tage et billede af, for de er flotte. 
Affaldsbeholdere - det har vi alle set før, men nyt er det, at der nu er skabt mulighed for, også på Ruds Vedby Kirkegård, at sortere affald.

Marianne Agerholm

 

 

 

foto Marianne Agerholm

 

Ringsted-Sorø Provstiss Kirkeggård                                     Takster gældende fra 1. januar 2018
 kirkefinderup  kors  
 
       
Medlem af folkekirken                                                       Takster gældende fra 1. januar 2018
Erhvervelse Gravsted    Pleje  Pris
Gravsted med 1 begravelsesplads  kiste i 30 år  Hækklipning  5.580,00
Gravsted med 2 begravelsespladse  kiste i 30 år  Hækklipning  7.920,00
Gravsted tillæg pr. begravelsesplads        kiste i 30 år            Hækklipning          2.340,00
Urnegravsted i  10 år  Hækklipning                 1.300,00
Fællesgrav (kendt eller anonym) 1 kisteplads 30 år    8.130,00
2 kistepladser i 30 år Pleje 10.230,00 Urneplads (1-2 urner) i 10 år Pleje 2.400,00

Alle priser i dette katalog er inkl. evt. moms Momsbelagte ydelser er: Udvidet pleje og vedligehold, servitut-obligatoriske yderlser, grandækning, kranse og blomster,særlige ydelser (timeløn).

Ikke momsbelagte ydelser er: Erhvervelse af gravsted, begravelsesudgifter.​

 

       

Fornyelse og forlængelse Prisen udregnes som henholdsvis 1/30 (kiste og 1/10 (urne) af ovenstående priser ganget med antal år, gravstedet ønskes forlænget.

Eksempel

Gravsted med 1 begravelsesplads ønskes forlænget i 5 år 5.580,00 div.30 gange 5 930,00

Urnegravsted ønskes forlænget i 5 år 1.300,00 div. 10 gang 5 650,00

Begravelse Gravkastning og urnenedsættelse 0