Tidligere nyhedsbreve

August 2020

Nyhedsbrev august 2020
Ruds Vedby Kirkes Nyhedsbrev
August 2020
Sensommeren
Nu er årets sommerferier ved at synge på sidste vers, og i år har været helt særlig for os alle. I kirken har vi arbejdet på forskellige småprojekter over sommeren, men vi glæder os til igen at komme ordentligt i gang i løbet af efteråret, de første aktiviteter allerede i september.

Som noget af det første bliver der afholdt pilgrimsvandring fra Skellebjerg til Ruds Vedby Kirke d. 3. september. Der kan læses mere om pilgrimsvandringen på hjemmesiden. Der er seneste tilmelding d. 25. august til sognepræsten på mail mlt@km.dk

Mens sommeren synger på sidste vers bliver årets høst forhåbentlig bragt hjem, og det skal vi fejre med en høstgudstjeneste d. 13. september.

Nyt bogskab - Kom og byt en bog!

Som noget helt nyt har vi i Ruds Vedby Kirke besluttet, at vi vil opstille et bogskab, hvor alle i Ruds Vedby sogn er velkomne til at tage og give bøger - ganske gratis. Forslaget kom fra en af byens borgere, og vi var fra starten helt med på idéen!
Vores forhåbning med bogskabet er, at vi kan komme hinanden lidt mere ved, kan opdage eller genopdage god litteratur - og måske få sat nogle samtaler i gang.
Når bogskabet er klar, forhåbentligt en gang i august, kommer det i første omgang til at stå foran sognegårdens indgang, hvor der er lidt læ.

Vi glæder os til at præsentere skabet og se, hvordan I tager imod det!
Konfirmationerne i august
Nu nærmer tiden sig for årets forsinkede konfirmationer, som skulle have været fejret i maj, men blev udsat pga. corona-restriktionerne. Årets konfirmander har udvist en meget stor (påtvungen) tålmodighed, og vi håber, at der ikke er alt for mange, der er vokset ud af deres konfirmationstøj i løbet af ventetiden.

De nye datoer er søndag d. 16. og 23. august, begge dage kl. 10.30. Selvom det har været et kringlet forberedelsesforløb, tegner alt til at blive vældig festligt!
Gudstjenester i august
Se hele kalenderen på vores hjemmeside.
Retningslinjer for kirkegangen pga. af risiko for spredning af Covid-19
 
De opdaterede retningslinjer for kirkelige handlinger i Ruds Vedby Kirke er:
 • Har du symptomer på Covid-19, skal du blive hjemme.
 • Ved gudstjenester og bisættelser/begravelser i Ruds Vedby Kirke må der være op til 35 personer foruden personalet. Skulle det ske, at kirken allerede er fyldt op, kan man desværre blive afvist i døren.
   
 • Inde i kirken skal afstandskravet overholdes, og derfor skal vi holde minimum 2 meters afstand fra hinanden, da vi fortsat vil synge salmer.
   
 • Det betyder også, at man kun må sidde på de kirkebænke, hvor der er hynder (hver anden række).
   
 • Kun personer fra samme husstand må sidde tæt på kirkebænkene.
   
 • Præstens og graverens anvisninger på dagen skal efterkommes.
   
 • I våbenhuset er der håndsprit, som alle bedes benytte ved ind- og udgang.
Vi er glade for, at I er så gode til at trodse besværet ved de retningslinjerne og fortsat at være med til gudstjenesterne!
Ruds Vedby Kirkes facebookside
Ruds Vedby Kirkes hjemmeside
Skriv til redaktøren på:
ht@rudsvedbykirke.dk

Rudsgade 15D
4291 Ruds Vedby

Vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet?
opdatér dine præferencer eller frameld nyhedsbrevet.

Juni og juli 2020

*|MC:SUBJECT|*
Ruds Vedby Kirkes Nyhedsbrev
Juni og juli 2020
Genåbningen
D. 18. maj fik alle kirker og tros-samfund i Danmark lov til at genåbne, og i Ruds Vedby Kirke fejrede vi den første gudstjeneste Kristi Himmelfart og kort efter både pinsesøndag og 2. pinsedag, som normalt skulle have været en friluftgudstjeneste for hele provstiet på Kongsgården i Vester Broby, men i år blev aflyst som følge af corona-pandemien.
Forud for genåbningen af kirken holdt menighedsrådet et ekstra-ordinært møde om, hvordan vi i Ruds Vedby Kirke skulle håndtere sundhedsmyndighedernes retnings-linjer, for den genåbnede kirke (se herunder).
Nu er kirken efterhånden tilbage i et acceptabelt gear, men det bliver først efter sommerferien, at vi åbner op for udenomkirkelige aktiviteter. Vi ses!

Menighedsrådsvalg
Orienteringsmøde og menighedsmøde

At være medlem af menighedsrådet er den mest oplagte vej til at få med-indflydelse i Ruds Vedby Sogn, engagere sig i kirkens liv og blive en del af Ruds Vedby Kirkes stærke fællesskab - kirken er nemlig ikke bare byens vartegn, men en aktiv del af byens og sandsynligvis også dit liv gennem fejringer, traditioner, børnenes hverdag eller minder på kirkegården.

På tirsdag d. 9. juni 2020 er der det årlige menighedsmøde, som i år er kombi-neret med et orienteringsmøde om menighedsrådsvalget i september.
På mødet vil menighedsrådet fortælle om, hvordan det går i sognet, hvad menighedsrådet laver og planlægger, samt ikke mindst om, hvordan årets menighedsrådsvalg kommer til at forløbe. 
I år har menighedsrådsvalget nemlig fået en anden procedure, hvor man på valgforsamlingen d. 15. september kan stille op og stemme på de forskellige kandidater, som inden afstemningen får mulighed for at præsentere sig selv.
Alle spørgsmål i forbindelse med valget kan man derfor med fordel tage med til orienteringsmødet d. 9. juni kl. 19.00 i sognegården.
 
Vel mødt!
Retningslinjer for kirkegangen pga. af Covid-19
 
De foreløbige retningslinjer for kirkelige handlinger i Ruds Vedby Kirke er:
 • Har du symptomer på Covid-19, skal du blive hjemme.
 • Ved gudstjenester og kirkelige handlinger i Ruds Vedby Kirke må der være op til 20 personer foruden personalet. Skulle det ske, at kirken allerede er fyldt op, kan man desværre blive afvist i døren.
   
 • Inde i kirken skal afstandskravet overholdes, og derfor skal vi holde minimum 2 meters afstand fra hinanden, da vi fortsat vil synge salmer.
   
 • Det betyder også, at man kun må sidde på de kirkebænke, hvor der er hynder (ca. hver tredje række).
   
 • Kun personer fra samme husstand må sidde tæt på kirkebænkene.
   
 • Præstens og graverens anvisninger på dagen skal efterkommes.
   
 • I våbenhuset er der håndsprit, som alle bedes benytte ved ind- og udgang.
Vi glæder os til at se jer på trods af besværet ved de gældende retningslinjer.
Gudstjenester i juni og juli   
Ruds Vedby Kirkes facebookside
Ruds Vedby Kirkes hjemmeside
Skriv til redaktøren på:
ht@rudsvedbykirke.dk

Rudsgade 15D
4291 Ruds Vedby

Vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet?
opdatér dine præferencer eller frameld nyhedsbrevet.

Maj 2020

*|MC:SUBJECT|*
Ruds Vedby Kirkes Nyhedsbrev
Maj 2020
Ny hjemmeside
Fra d. 1. maj har Ruds Vedby Kirke fået en helt ny hjemmeside. 
Den er blevet rigtig fin og overskuelig, og vi håber, at vi alle kan få meget glæde af den.
I løbet af de første par uger af maj vil hjemmesiden få tilføjet nogle flere detaljer, især flere billeder, så den kan blive så flot, som vores kirke fortjener!

Tag et kig på den på vores web-adresse (den samme som den gamle):

Ny medarbejder:
Kirkesanger og kirke- og kulturmedarbejder

Ruds Vedby Kirke har pr. 1. april fået en ny medarbejder, Henning Teglbjærg, som både skal varetage kirkesangen i kirken og er vores nye kirke- og kulturmedarbejder. Den første store ændring, Henning har været drivkraft bag, er lanceringen af vores nye hjemmeside d. 1. maj og et nyt layout til vores kommunikationsprofil (bl.a. denne nyhedsmail).
Så snart vi igen må holde kirke, bliver Hennings opgaver udvidet med at understøtte kirkens diakonale arbejde, undervise mini-konfirmander og naturligvis synge til kirkens gudstjenester.
Henning har et erklæret mål om, at nå ud til Ruds Vedbys borgere og få dem til at engagere sig i byens kirkelige og frivillige liv.
___________________
Hvis man vil i kontakt med Henning, kan han kontaktes på ht@rudsvedbykirke.dk

 
Coronakrisen og Ruds Vedby Kirke
 
Lige siden landet blev lukket ned pga. covid-19 pandemien, har kirkens liv fulgt resten af samfundet på et lavt blus.
Indtil videre er kirken fortsat lukket for alle tjenester på nær begravelser/bisættelser til og med d. 10. maj.
Vi håber meget på, at vi kan åbne op herefter med alle vores gamle (og måske nogle nye) aktiviteter.

Men selvom kirken har haft lukkede døre, så har sognepræst Marianne fortsat holdt kontakt med menigheden gennem facebook samt kommunikeret og fundet løsninger for og med de mange mennesker, som er blevet berørt af kirkens lukning, bl.a. årets konfirmander.
Og ligeledes har vores nye kirke- og kulturmedarbejder arbejdet hårdt på at sætte den ny hjemmeside op - til det behøver man heldigvis ikke at sidde på kirkebænken.
Facebook
Website
Skriv til redaktøren på:
ht@rudsvedbykirke.dk

Rudsgade 15D
4291 Ruds Vedby

Vil du ikke længere modtage nyhedsbrevet?
updatér dine præferencer eller frameld nyhedsbrevet.