Dåb

Når et lille nyt liv kommer til verden, er det mest naturlige at byde det velkomment til verden. Dåben i kirken er en stor velkomst, der samler familie og venner omkring den lille ny. Men endnu vigtigere er det, at barnet i dåben bliver en del af den kærlige Guds menighed. Dåben er således også en stor velkomst i Guds Rige.


Skal barnet navngives eller døbes?

Senest 6 måneder efter barnets fødsel, skal du/I have givet barnet et navn.

Skal barnet navngives - altså ikke døbes, skal navngivning anmeldes via borger.dk.

Vælger du/I af få barnet døbt, så tag i god tid kontakt til præsten, der skal døbe barnet.
Efter aftale med præsten, mødes I til en samtale omkring dåben, dens betydning og det praktiske. Det kan enten foregå hjemme hos jer eller på præstens kontor.

Oftest foregår dåben om søndagen som en del af højmessen, men der er også mulighed for at blive døbt på en lørdag.

Bemærk, at et barn godt kan døbes, selvom det er navngivet.

Faddere

Rollen som fadder indebærer, at man er vidne til dåben og med til at sikre barnets opvækst i den kristne tro.

I forbindelse med dåb skal der være minimum 2 faddere og maksimalt 5. Gudmor og gudfar tæller med i antallet, og barnets mor eller far kan sagtens stå fadder.
En fadder skal være døbt i den kristne tro, og skal som tommelfingerregel have nået konfirmationsalderen.

 

Sognepræst

Marianne Lekven Agerholm

Sømarksvej 5, 4291 Ruds Vedby

Tlf. 5826 1136
mlt@km.dk

Træffes ikke mandag

Eller benyt


Dåb af store børn og voksne

Ønsker du som stort barn eller voksen at blive døbt og optaget i folkekirken, så kontakt sognepræsten for at aftale nærmere.


Enkeltpersoner kan leje Sognegården i forbindelse reception ved barnedåb til en pris på 400 kr.
Prisen for leje af Sognegården går til dækning af udgifter til lys, varme, vedligeholdelse og lignende.

Kontakt tilsynsførende, Leif Juhl

på tlf. 4231 7071

eller mail juhl@juhlmail.dk

Læs alle vilkår og retningslinjer her.