Konfirmation

Når man går fra at være et barn til at være ung, sker der en masse ting i éns liv. Man får nye interesser og behov, kroppen går amok og man skal genfinde sig selv. Men man skal også pludselig selv tage stilling til, hvad livet er for en størrelse.

Det er her, konfirmationen kommer ind i billedet, for det er med konfirmationen, at man tager stilling og vælger, om man vil fortsætte sit liv i den kristne grundopfattelse og med de kristne værdier.


Konfirmationstilmelding og -forberedelse

I Ruds Vedby sogn er det som regel på 7. klassetrin, at de unge konfirmeres. Datoerne er næsten altid de to første søndage i maj.

Man kan tilmelde sig konfirmationerne i Ruds Vedby sogn digitalt fra 1. april til tilmeldingsfristen 1. august året før, konfirmationen skal finde sted. Indskrivningen kan gøres her.
Når man tilmelder sig, skal man bestræbe sig på, at der er en nogenlunde ligelig fordeling mellem de to mulige konfirmationsdatoer. Det maksimale antal konfirmander pr. dato er 10.

Konfirmationsforberedelsen finder sted i sognegården i Ruds Vedby, Rudsgade 15C, 4291 Ruds Vedby, tirsdage fra kl. 13.10. At gå til præst (konfirmationsforberedelse) er et frivilligt tilbud på linje med at gå til fodbold, ridning osv. Men hvis man vil konfirmeres siger loven, at man skal have haft minimum 48 timers forberedelse for at blive konfirmeret, maks. 56 timer.
Man skal have fortrolighed med gudstjenester, og derfor skal man i Ruds Vedby sogn have været i kirke mindst 8 gange i løbet af konfirmationsforberedelsen.

Derudover er det en forudsætning for at blive konfirmeret, at man er døbt. Hvis man endnu ikke er døbt, kan man aftale med præsten, at man bliver døbt inden konfirmationen.

Tror jeg nok?

Konfirmation handler ikke om at være den nye Jesus og gå i kirke hver søndag. Tro er en personlig ting, og der ikke nogen, der kan fortælle dig præcis, hvordan du skal tro. Tro handler nemlig også om tvivl og væsentlige spørgsmål.

Når du går til konfirmationsforberedelse er det netop meningen, at du skal finde ud af, hvilken rolle troen spiller for dig. Og det skal du gøre sammen med andre unge, som også har masser af spørgsmål, og med præsten, som ikke har alle svarene, men kan guide dig til en dybere forståelse.

I sidste ende er konfirmationen i bund og grund en aftale mellem dig og Gud om, at I vil stole på hinanden og være en del af hinandens liv.


 
 
 

Sognepræst

Marianne Lekven Agerholm

Sømarksvej 5, 4291 Ruds Vedby

Tlf. 5826 1136
mlt@km.dk

Træffes ikke mandag

Eller benyt

 

Minikonfirmander

Minifirmandundervisningen i Ruds Vedby starter typisk i foråret eller efteråret og foregår typisk 8 gange.
Der vil komme tilbud om minikonfirmandforløb til alle 3. klasser, når vi nærmer os opstart.

Læs mere her.

Undervisningen varetages af vores kirke- og kulturmedarbejder, Henning H. Teglbjærg.