Fokusområder

I Ruds Vedby Kirke har vi forskellige kernefokusområder, som alle bygger på en tanke om, at kirken er din kirke. Hvert fokusområde forsøger vi løbende at arbejde med ved at lave forskellige aktiviteter, gøre os overvejelser over vores egen rolle i lokalsamfundet samt ved at få fat i dig og dine tanker og engagement.


Nærvær

Noget af det allervigtigste, kirken kan tilbyde, er vejledning i og forståelse for, hvordan vi som mennesker skal leve vores liv.

Kirken og præsten har en særlig evne til at indleve sig i, hvordan  det enkelte mennesket har det. Derfor kan kirken være et sted, hvor man selv får en dybere forståelse af indlevelse i sit eget liv og meningen bag sorg og glæde, kærlighed og frygt.

Kirken er også et sted, hvor man får lov til at udleve sit behov for ro helt ind i sjælen. Hvad enten det er til gudstjenester, kirkelige handlinger eller bare i en stille kirke, så giver kirkerummets højtidelige, men forsagte atmosfære en trøstende og beroligende stilhed.

Når man gerne vil opleve noget nyt, kan kirken ligeledes være det rette sted at vende sig hen. I dag er der mange forskellige tilbud ude i samfundet, og det er ikke kirkens ansvar at levere tom underholdning. Derimod kan kirken give oplevelser, som giver mening. Sammen med kirken kan man møde nye mennesker, lære nyt, tage på udflugter og opleve meningsfulde alternativer til streaming og fitness-centeret. 

Vi i kirken gør en masse for at være medlevende i det samfund, som vi er en del af. Vi rækker ud til folk, vi inviterer ind, vi arbejder for at beskytte vores klima og vores svage samt styrke vores unge og vores børn.

Endelig er kirken med til at sikre vores overlevelse både på et tros- og dagligdagsplan. Kirken er budskabet om det evige livs hus, og hvad enten dagligdagen synes at være svær eller let, så viser kirken, at overlevelse i denne verden handler om tre ting: tro, håb og kærlighed.

Frivillighed

Vi vil rigtig gerne have sognets indbygger med i kirkens hverdag og udvikling. Derfor har vi meget fokus på, at inddrage frivillige i kirkens projekter.

Frivilligheden er ikke baseret på tvang, men på lyst. Og derfor er det meget vigtigt for os, at de frivillige selv brænder for de aktiviteter og projekter, de hjælper til med - også fordi vi ved, at jeres entusiasme kan lokke flere med!

Som frivillig har man altså i vid grad mulighed for at påvirke og skabe kirken i den retning, man selv vil gå.


Folkets kirke

Ruds Vedby Kirke er ikke skabt til for præsten, menighedsrådet og de ansatte. Kirken er skabt for dig og din nabo.

Vi stræber efter at gøre det mere tydeligt, at kirken tilhører alle medlemmer af folkekirken, og at alle derfor kan være med til at forme kirken. Ja, faktisk er kirken ganske demokratisk.

Man kan bl.a. udøve sin indflydelse ved at stemme og/eller stille op til menighedsrådsvalget, som er det råd, der udstikker kirkens kirkelige, sociale, økonomiske og kulturelle retning.

Men man er også meget velkommen til at kontakte kirken, hvis man har forslag til aktiviteter, særlige kirkelige handlinger, forbedringer eller hvad som helst andet, der kunne være relevant.