Kirkegården

På kirkegården omkring Rud Vedby kirke er det LJ Plant & Pleje, som tager sig af kirkegårdens drift.

Har du spørgsmål vedr. kirkegårdens pasning og vedligeholdelse, - aftaler om gravstederne eller flerårige aftaler/legater, samt fornyelser og sløjfninger, er du velkommen til at kontakte kirkegårdsansvarlige Leif Juhl.


Kirkegårdsanvarlig

LJ Plant & Pleje
V/ Leif Juhl

Ansvarlig for vedligehold af kirkegården
og leje af sognegården

Hyldetoften 14
4281 Gørlev

Tlf. 4231 7071
juhl@juhlmail.dk

Træffes kl. 07-19 alle dage