Sognegården

Sognegården i Ruds Vedby ligger lige ved siden af kirken på Rudsgade 15C, 4291 Ruds Vedby.

Sognegården er bygget sammen med den ældre bygning, Gamst's minde, som oprindelig var opført til  skovridderen på Vedbygård. Skovridderen ønskede imidlertid ikke at bo i bygningen, hvilket førte til, at man rev halvdelen af bygningen ned, og brugte det resterende som almindelig funktionærbolig. I dag fungerer Gamst's minde som medarbejder, menighedsråds- og mødelokaler, mens sognegården huser alle større aktiviteter udenfor kirken.


Brug og leje

Ruds Vedby Sognegård stilles primært til rådighed for konfirmandundervisning og andre kirkelige aktiviteter. I det omfang disse aktiviteter ikke lægger beslag på Sognegården, kan denne stilles til rådighed for andre arrangementer, der er forenelig med kirkens arbejde og interesse f.eks. folkekirkeligt arbejde og andre som er baseret på frivilligt arbejde og som har hjemsted i sognet.

Alle foreninger, offentlige og kommunale institutioner kan leje Sognegården til en pris på 600 kr. pr. arrangement. Enkeltpersoner kan leje Sognegården i forbindelse med kaffebord efter begravelse, reception ved bryllup og barnedåb til en pris på 400 kr. Bemærk, at sognegården ikke udlejes til større fester.
Prisen for leje af Sognegården går til dækning af udgifter til lys, varme, vedligeholdelse og lignende.

Læs alle vilkår og retningslinjer her.

Kontakt tilsynsførende

Leif Juhl

tlf. 4231 7071

mail juhl@juhlmail.dk